Téma:  Funkce tlačítek pro nastavení fóra:   
Autor:  Kristian Walach      Datum: 18.02.2011,  07:56      

Přehled / Detaily: Přehled zobrazí pouze název, autora, datum+čas, počet odpovědí. Po stisknutí tlačítka Detaily se zobrazí i text příspěvku, takže není nutno jednotlivé příspěvky rozklikávat. Přehledové zobrazení poskytne na jeden pohled větší množství příspěvků, detailní zabere více místa a proto je tam počet zobrazených příspěvků omezen na poloviční číslo.

Svinout / Rozvinout: Toto tlačítko ovlivňuje zobrazení řetězců: Ve svinutém zobrazení se z každého řetězce zobrazí pouze základní příspěvek a nejnovější odpověď ? toto je vhodné pro časté návštěvníky, kterým základní příspěvek připomene, o co šlo, a nejnovější příspěvek podává poslední doplňující informace/reakce. V rozvinutém zobrazení se zobrazují všechny příspěvky ? to je vhodnější, když po delší absenci se chci informovat, co všechno přibylo.

Podle návaznosti / Podle data: V řazení podle návaznosti se příspěvky daného řetězce zobrazí tak, jak jeden na druhý reagují s tím, že nejnovější odpověď v dané úrovni vnoření je nejvýše. V tomto zobrazení se lze snadněji zorientovat ve složitějších řetězcích, které se rozešly na několik podtémat, na která pak další čtenáři reagují. V zobrazení podle data jsou příspěvky řetězce seřazeny od nejnovějšího nahoře k nejstaršímu dole.

Texty tlačítek vždy informují o cílovém stavu, tzn. čeho se dosáhne jejich stisknutím.

Implicitní nastavení fóra při jeho otevření odpovídá textům, které jsou nahoře uvedené za lomítkem, tzn. zobrazí se všechny příspěvky seřazené od nejnovějšího nahoře, a to vč. textu. Stejně se zobrazí i příspěvky rozkliknutého řetězce; po jediném stisknutí Podle návaznosti pak jsou lépe vidět jejich logické souvislosti.

V zobrazení příspěvku (uvnitř řetězce) jsou dále k dispozici navigační tlačítka Širší výběr (přechod o úroveň výš), Celý řetězec (přechod na základní příspěvek řetězce) a Celé fórum.

Kliknutím na modré téma příspěvku přejdete:

- v přehledovém zobrazení na daný příspěvek - zobrazí se jeho text a pod ním odpovědi dle zvoleného nastavení; pomocí Celý řetězec si snadno uděláte přehled o celé diskusi,
- v detailním zobrazení na daný řetězec (stejně jako tlačítkem Řetězec vpravo) ? přechod na samotný příspěvek nemá smysl, protože text již byl zobrazený, proto byla zvolena tato varianta pro rychlejší přístup k více informacím.

Zobrazení základní úrovně a jednotlivého řetězce je nezávislé, tzn. při opakovaných přechodech mezi celým fórem a jednotlivými řetězci/příspěvky se zachovává případné rozdílné nastavení ? účelné je např. mít fórum nastavené do přehledu nejnovějších příspěvků (Přehled, Rozvinout, Podle data) a nižší úrovně jako Detaily Podle návaznosti.----------------------------------------
            
----------------------------------------
Žádné
----------------------------------------