Informace k ligovým soutěžím v poolbilliardu

 Sezóna 2012-2013

                                                                                                                      

K účasti v soutěžích ČMBS je oprávněn pouze člen ČMBS, který má splněné závazky vůči svazu (úhrada klubového příspěvku nebo příspěvku jednotlivce na danou sezónu), úspěšně projde případně požadovanou kvalifikací a splní případné další podmínky (věkový limit, souhlas klubu u týmových soutěží apod.). Při prezentaci je hráč povinen se prokázat platným členským průkazem ČMBS.

Přihlášku do soutěže, je-li požadována, je nutno podat ve stanoveném termínu. Je-li požadováno startovné, je přihláška platná teprve po jeho zaplacení.

Termíny jednotlivých kol soutěží a uzávěrek přihlášek jsou uvedeny v kalendáři ČMBS. Případné změny termínů jsou oznamovány v aktualitách a zvýrazněny v kalendáři. Soutěže začínají prezentací od 10:00 do 10:30, není-li v kalendáři nebo propozicích konkrétní soutěže uvedeno jinak. Případné zpoždění je nutno co nejdříve ohlásit řediteli dané soutěže, nejpozději však do konce prezentace. V tom případě je přípustný příchod nejpozději 15 minut po ukončení prezentace, při pozdějším příchodu ztrácí hráč nárok na účast v daném kole soutěže.

Pro soutěže je předepsán dres code B, není-li v propozicích konkrétní soutěže uvedeno jinak.

Zde uvedené informace jsou pouze extraktem ze Soutěžního řádu, který je primárním, závazným dokumentem stanovujícím podmínky soutěží ČMBS. Odměny za přední umístění v soutěžích (hrazená účast na ME apod.) jsou uvedeny s výhradou změn v případě, že aktuální finanční situace svazu nedovolí jejich realizaci v plném objemu.