Zprávy výkonného výboru sekce poolbilliard

Zde najdete v chronologickém pořadí zprávy a dokumenty vedení sekce, příp. svazu.

25.2.2014
Vážené hráčky, hráči a funkcionáři,

dostali jsme nabídku prostřednictvím EPBF na poskytnutí Evropské dotace s názvem „Pool into schools“, tedy pool do škol. V rámci tohoto projektu by náš svaz (sekce pool) dostal částku na vybavení až 5 škol jedním stolem a také zajištění kompletního proškolení trenérů ve školách, kteří by pracovali v rámci tréninků a kroužků. Z těchto aktivit by pak byla možnost i výjezdu na ME juniorů. Samozřejmostí by pak byly meziškolní turnaje a ligy.

Prosíme potenciální zájemce o účast v tomto programu, aby se přihlásili na mail international@cmbs.cz, a to nejpozději do konce tohoto měsíce.

Za VVS pool

Tomáš Onderek
zahraniční styky

 

14.2.2014
Dne 31. 1. 2014 odstoupil Jaroslav Hořeňovský z funkce sportovního ředitele a také z VV sekce pool ČMBS. V brzké době budete seznámeni s novým sportovním ředitelem. Prozatím se prosím obracejte na prezidenta sekce Jana Janatu a na organizační tým VVS zastupovaný viceprezidentem sekce Danielem Pokrývkou.

Upozornění pro hráče oblastních soutěží: Volné spoty na Českou poolovou tour získané na podzim 2013 a v letošním roce lze uplatnit při kterémkoliv turnaji České poolové tour v sezóně 2014! Spoty, kterou zůstanou letos nevyužity, propadnou (s výjimkou posledního oblastního kola, kde se získávají spoty na první turnaj České poolové tour roku 2015). Aktuální seznam spotů a jejich využití naleznete zde. V této souvislosti byla vydána aktualizace Prováděcího předpisu ve verzi 4.

11.2.2014
V souvislosti s úpravou pomocného kritéria "Souhrnný koeficient" pro soutěže týmů vydáváme aktualizaci Soutěžního řádu.
6.2.2014
Dle usnesení VH ČMBS ze dne 7. 9. 2013 se hráči registrovaní v ČMBS musí v rámci soutěžní sezóny 2013/2014 registrovat v ČMBS včetně příslušnosti ke klubu registrovanému v ČMBS – toto usnesení sekce pool respektuje a hráče bez příslušnosti ke klubu vyzývá k registraci do 31. srpna 2014.

Hráči bez příslušnosti ke klubu se mohou účastnit soutěží ČMBS – sekce pool – do 31. srpna 2014.

6.2.2014
Pro ME seniorů 2014 určí nominaci a výši hrazení účasti Výkonný výbor sekce takto:

Vítězi každé disciplíny (8,9,10,14.1) přináleží finanční podpora ve výši 5000 Kč, která bude použita na reprezentaci na ME seniorů; v případě, že dotyčný jednotlivec se ME nebude moci zúčastnit, připadne částka tomu, kdo na ME bude reprezentovat. V případě více účastníků se částka rozpočítá alikvótním podílem mezi všechny účastníky.

Pokud se ME nebude moci zúčastnit nikdo, potom VVS rozhodne o přidělení dané částky na reprezentaci na ME v jiných kategoriích, či jiné podpoře na výjezd závodních hráčů do zahraničí.

6.2.2014
Byla upravena pravidla pro týmové soutěže. Dotčeno bylo nasazování do zápasu, soupiska týmu a sestavy týmů pro jednotlivá utkání. Dále byla upravena pravidla postupu do nejvyšší soutěže týmů - extraligy týmů. Více naleznete v kapitole 7 Soutěžního řádu verze 3.
6.2.2014
Byla vydána nová verze Soutěžního řádu a Prováděcího předpisu pro sezónu 2014.
5.12.2013
VV sekce podává informace k prvním soutěžím roku 2014, tj. k Mistrovství ČR kadetů a juniorů a ke kvalifikaci na MR žen, a publikuje dokumenty Soutěžní řád 2014, Prováděcí předpis a Etický kodex hráče.
2.12.2013

Zde najdete tabulku odměn pro nejlépe umístěné hráče extraligy podle pořadí čtyřboje a pořadí jednotlivých disciplín.

30.11.2013

Výkonný výbor sekce pool rozhodl o uspořádání série 3 trenérských kempů pod vedením mezinárodního trenéra Ingo Petera. Účastníci získají absolvováním série Trenérskou licenci C ČMBS.

23.11.2013

Výkonný výbor sekce pool schválil rámcovou podobu soutěží 2014, detaily budou upřesněny při vydání Soutěžního řádu 2014.

Zápis jednání VV

18.11.2013

Výkonný výbor ČMBS schválil dodatek k přestupnímu řádu: Pro přestupy a hostování v rámci sekcí pool a snooker se doplňuje období 1. 11. - 31. 12. 2013, v snookeru platí hostování minimálně do 30. 6. 2014.

Zápis jednání VV

14.11.2013

Výkonný výbor sekce vypsal výběrové řízení na pořádání turnajů České poolové tour, která se v příštím roce stane nejvyšší poolbilliardovou soutěží našeho svazu.

Dokument k výběrovému řízení

29.9.2013

Výkonný výbor sekce na své další schůzi schválil Daniela Pokrývku do funkce viceprezidenta sekce a učinil další zásadní důležitá rozhodnutí, především o podobě soutěží v příštím roce.

Zápis jednání VVS

15.9.2013

Nově zvolený výkonný výbor sekce poolbilliard se v Pardubicích sešel ke své ustavující schůzi, při které mj. schválil i osoby zodpovědné za nejdůležitější oblasti:
Sportovní ředitel: Jaroslav Hořeňovský
Práce s mládeží:  Jaroslav Hořeňovský, Dávid Erös, Jaroslav Javůrek, Tomáš Onderek
Mezinárodní vztahy: Tomáš Onderek (1. zástupce sportovního ředitele)
Administrativa soutěží:  Petr Fikais (2. zástupce sportovního ředitele)
Propagace a marketing: Zaid Al-Tamimi
Vnější komunikace:  Martin Volf
IT: Daniel Pokrývka, Robin Vladyka

Zápis jednání VVS

7.9.2013

Valná hromada sekce poolbilliard zvolila nový výkonný výbor sekce: Prezidentem sekce byl zvolen Jan Janata, členy výboru Daniel Pokrývka, Dávid Eros, Zaid Al-Tamimi, Petr Fikais, Robin Vladyka, Tomáš Onderek, Jaroslav Javůrek, Jaroslav Hořenovský a Martin Volf (jedenáctým členem VVS je z titulu funkce generálního sekretáře ČMBS František Nejedlo). Členy kontrolní a revizní komise byli zvoleni Pavel Zeman a Pavel Halamka.

Usnesení VHS